மும்பை தாக்குதலின் 10ம் ஆண்டு அனுசரிப்பு – ஆளுநர், முதல்வர் அஞ்சலி

மும்பையில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் கடந்த 2008ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 26-ம் தேதி கடல் வழியாக ஊடுருவி திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர். 29-ம் தேதி வரை பல்வேறு

Read more

மும்பை தாக்குதல் குற்றவாளிகள் குறித்து துப்பு கொடுத்தால் வெகுமதி – அமெரிக்கா அறிவிப்பு

மும்பையில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் 10 பேர் கடந்த 2008ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 26-ம் தேதி கடல் வழியாக ஊடுருவி திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர். 29-ம் தேதி

Read more