அப்துல் கலாமின் பிறந்தநாள் – வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மணிமண்டபம்

அறிவியல் ஆசிரியர், அணு விஞ்ஞானி, குடியரசுத் தலைவர், கனவு நாயகன் என பன்முகங்கள் கொண்டவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். குழந்தைகள், இளைஞர்களால் எப்போதும் கொண்டாடப்படக் கூடியவர். இவரது

Read more